Araş. Gör. Muhammet DEMİRKOL NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. Muhammet DEMİRKOL

T: (0282) 250 5139

M mdemirkol@nku.edu.tr

W mdemirkol.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Tıp Fakültesi
Bölüm:Tıp
Ana Bilim Dalı:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri